Jag hade en lärare i mellanstadiet som tyckte att vi skulle lära oss grammatik. Även ord för substantivens pluralformer – deklinationer. Det fick upprepas ett par gånger innan det satt: de-kli-na-tioner. Likt Karlssons klister fastnar saker som hjärnan utsätts för upprepade gånger i nioårsåldern. Texten till Carolas Främling till exempel. Och ramsan: or, ar, er, r, n och lika. Pluraländelser för svenska substantiv.

Annars heter alla små ordändelser som läggs längst bak på ordet suffix, vilket är ett ord jag gillar. Kanske för att det förenklat många av mina textsamtal, specifika ord för ord och satsdelar hjälper till vid textbearbetning och korrekturläsning, kanske för att det påminner om det mjuka ordet för mystisk islam – sufism som jag tidigt hörde att författaren Torbjörn Säfve räknade sig till, kanske för att prefixet i suffix kan sägas vara SUF och att syndikalistiska ungdomsförbundet passar att dyka upp och förändra vad helst det väljer att haka på, som till exempel slutet på ett ord då. På det hela taget ger ett vackert ord som suffix oändliga associationer.

Okej, jag kunde alltså deklinationer och suffix sedan tidigare, men när jag nu som medelålders självvalt läser en skojig grammatikbok lär jag mig nya favoriter:

Elativ – kasus för rörelse ut ur. Inget vi har i svenskan, men en slags förändrande form som tilltalar mig. Sara  Lövestam skriver i sin bok Grejen med substantiv att ”Det enda som är kul med kasus är att nästan alla rimmar på varandra. Kom ihåg det, när du skriver en dikt och inte hittar något som rimmar på ´liv´”.  Inspirerad skaldar jag: Livexit kan bli mitt språks elativ, för när någon lämnar sitt liv.

Reciproka pronomen – ett pronomen som beskriver ömsesidighet. Det finns bara ett på svenska: varandra. Hade det inte varit fint med fler?

Bahuvrihi – en  sammansättning som beskriver en del av något som får representera den person eller sak det tillhör. Bahuvrihi är ”mycket ris” på sanskrit och har fått betydelsen ”rik man”. Just idag kunde en lämplig bahuvrihi för mig vara Grammatikbokmalen.

 

Tips: På bokrean finns Sara Lövestams Grejen med verb och Grejen med substantiv för 79 kronor styck.