Här följer exempel på olika kommunikativa textuppdrag.